Lucie Hrušková

A

Leonidas Kryvošej

Leonidas Kryvošej

narozen 14.5.1957 v Moravské Třebové, v současné době žije v Prostějově. V roce 1975 se vyučil dřevomodelářem, 70 léta prožil v undergroundu. V 80. letech inicioval vznik Šternberské surrealistické skupiny, ta se později stala součásti Skupiny českých a slovenských surrealistů, jejíž členem je dodnes. Svými obrazy se účastnil na aktivitách skupiny v tuzemsku i zahraničí. V posledních letech vystavuje také samostatně. Hlavním vyjadřovacím prostředkem je figurální a předmětná olejomalba. Obrazy jsou inspirovány silou tvůrčí imaginace a řazeny do tematických cyklů. Jeho tvorba vychází z odkazu hermetických nauk, především pak ale, z nauky dzogchenu, již autor praktikuje. Autor sděluje svými obrazy iluzi duality projeveného světa a jeho pomíjivosti tím současně nabádá k překonání tohoto stavu. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách Francie, Anglie, Walesu, Skotska, USA, Kanadě, Německu, Rakousku a Japonsku.

Leonidas Kryvošej was born 14th May, 1957 in Moravská Třebová. He lives in Ondratice near Prostějov. He has been a member of the surrealist group in Šternberk (later A.I.V) since 1986. Since 1997 a member Czech and Slovak surrealist group. He is partitian the Dzogchen teaching.

xhtml